Spondylosa "SA"

RTG hodnocení Spondylosis deformans u boxerů

 

Spondylosis deformans krátce spondylóza (SA)

jako onemocnění je řazeno medicínsky už podle názvu k degenerativnímu onemocnění páteře. Základní degenerativní změny jednotlivých složek pohybového segmentu jsou:

  • degenerace meziobratlové ploténky (chondrosis, enchodrosis intervertebralis)
  • artrotické projevy meziobratlových kloubů na kloubních výběžcích (spondylartrosis)
  • sklerotická reakce a tvorba osteofytů na koncových ploténkách těl obratlů (spondylosis)

 Spondylóza vzniká při poškození periferních vláken fibrozního prstence meziobratlové ploténky v místě jejich zakotvení na periostu koncových plotének těl obratlů. Vzniká novotvorba kostí typu osteofytů které mají různý tvar a polohu. Osifikační centra vnikají taktéž během dystrofické kalcifikace (zvápenatění) na podélných vazech páteře, především na ventrálním podélném vazu, kde mohou mít i charakter volného tělíska pod meziobratlovou štěrbinou tj. ploténkou.

 

Lokalizace osteofytů

D - Dorzálně (v páteřním kanále) je nejnebezpečnější, vzhledem k možné komprimaci míchy, na nativním rtg snímku ztížená diagnostika vzhledem k překrytí (superimpozici) s ostatními částmi obratle

L - Laterálně (bočně) viditelné při ventrodorzální rtg projekci

V - Ventrálně (zespodu) dobře viditelné při laterolaterální rtg projekci (LL)

 

V srovnávací studii (Langeland, Stingen 1994) nebyl prokázán statisticky významný vliv šikmé projekce oproti LL projekci na výsledný vyhodnocený stupeň.

 

Klasifikační pravidla pro zařazení do

stupnice SA

 0  Negativní   bez nálezu

 

 1  Lehký Malé osteofyty na obvodu koncové ploténky. Tyto nepřesahují linii koncové ploténky obratle

 

 

 

 

 

2  Střední Osteofyty přesahují linii koncové ploténky nebo mají charakter volného tělíska na ventrálním podélném vazu

 

 

 

3  Těžký   Osteofyty přesahují linii koncové ploténky a srůstají, přemosťují sousední obratle

 

 

 

4  Velmi těžký Přemosťující osteofyty tvoří souvislou masu jako souvislý radiodenzní lem v extrémních případech dosahující ventrálně šířky jako tělo obratle a spojují alespoň 4 obratle za sebou. 

 

 

Výsledné hodnocení rtg snímku páteře je dáno nejtěžší nálezem u jednotlivých obratlů páteře.