Plemeno boxer

 

Boxer má láska

Boxer je dílem umělce, malíře Alfréda Justitze,a jako takový je velmi výrazný. Skutečná umělecká díla se však málokdy líbí většinovému davu.
Také boxer nachází své přívržence a obdivovatele především u lidí s určitou dávkou uměleckého cítění

.

Proč zrovna boxera?

Boxer je plemeno chytré, zvědavé, šaškující, s fantastickou mimikou, odolné vůči fyzickému strádání a bolesti, avšak velmi citlivé na přátelský kontakt a nikdy nezapomínající na způsobenou křivdu. Je velmi veselé a hravé, a to až do pozdního věku, prakticky do konce svého života. Dospívá mnohem později, což je jeho plemenný rys, který profesionálním psovodům zpravidla nevyhovuje. Amatérští psovodi však mají času dost a záleží tedy jenom na nich, jak z tak výrazného plemenného znaku dokážou vytvořit přednost. Právě této nikdy nekončící hravosti lze velmi dobře využít k základům všech cviků, od stop přes cviky poslušnosti až po vyhledávání osob v nejrůznějších prostředích. Snad i proto mají dobré výsledky při výcviku boxerů i velmi mladí psovodi. Boxer se dá cvičit a cvičí se velmi dobře.