Co je svod, bonitace, zkouška chovnosti ??????

Co je svod, bonitace, zkouška chovnosti ??????

 

SVOD DOROSTU

je určen pro  BOXERY od 6 měsíců a také je to významný den pro chovatele, kteří zde budou mít příležitost vidět se se "svými" štěňátky, a zhodnotit s poradcem chovu úspěšnost vrhu..

Účelem je posoudit dosavadní vývoj psa a upozornit majitele na případné nedostatky, které ještě mohou být v průběhu dalšího růstu a vývoje ovlivněny např. výživou, regulací pohybu a podobně.

 Dalším důvodem je posoudit vady, které mohou být vrozené, případně mohou mít dědičný základ. Do jisté míry lze tedy posoudit kvalitu spojení konkrétních rodičů; k tomu je ale potřeba, aby bylo předvedeno a posouzeno co nejvíce zvířat z vrhu, nejlépe všechna. Výsledky posouzení jsou proto důležité nejen pro chovatele, z jehož chovu pes pochází, ale také pro celý chov.

Účast na svodu se zapisuje do průkazu původu, o hodnocení se provádí zápis. Posuzování i popis je spíše orientační a není tak podrobné jako při bonitaci.

 

BONITACE,

 dříve "typizace", je popsat předvedeného psa a stanovit, do jaké míry odpovídá danému standardu plemene FCI. Hodnotí se exteriér psa (tzn. kondice, plemenný typ, výška, zuby, srst, jednotlivé partie těla a pohyb psa) a jeho povaha (extrémně bázlivý nebo agresivní jedinec nesmí být zařazen do chovu).
Úspěšně absolvovaná bonitace znamená, že jedinec může být zařazen do chovu.
Každé plemeno má bonitační řád, podle kterého jsou bonitace a svody mladých organizovány. Svod mladých i bonitaci pes absolvuje vždy jedenkrát za život, z chovatelského hlediska jsou obě akce významnou událostí.

Na bonitaci i svod může být připuštěn pouze pes, který je očkován proti běžným chorobám a vzteklině a má o tom záznam v očkovacím průkazu spolu s potvrzením o zdravotním stavu a nákazové situaci od veterinárního lékaře z místa původu.
Toto pravidlo se týká i psů, kteří nejsou přímo předváděni a jen nás na podobnou akci doprovázejí.

Je zřejmé, že výsledky posuzování jsou subjektivním hodnocením několika lidí. Ovšem vzhledem k tomu, že je provádějí odborníci s dlouholetou praxí v oboru a že každé posuzování probíhá v týmu, měli by majitelé psů posouzení svých psů pokládat za právoplatné a rozumně a s nadhledem nezanevřít ani na posuzovatele, ani na své psy.

 

 

ZKOUŠKA CHOVNOSTI

 

Chcete-li svého psa či fenu uchovnit, to znamená použít je v chovu, a zajistit, aby

štěňata měla průkaz původu, musíte absolvovat  Zkoušku chovnosti.

Většina majitelů boxérů chodí již před zkouškou chovnosti na dny nácviku, které pořádají jednotlivé Územní pobočky.

 

V  malém fotoseriálu se můžete seznámit s tím, jak tato zkouška probíhá,

a co budete se svým psem muset absolvovat.

Prosím klepněte na odkaz: J J J

https://www.boxerklub-stc.cz/Zkouska%20chovnosti.pdf